skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Sakramentai yra Kristaus įsteigti regimi šventi neregimos tikrovės ženklai, per kuriuos krikščionys gali patirti gydantį, atleidžiantį, maitinantį, stiprinantį ir mylėti įgalinantį Dievo Artumą, nes juose veikia Dievo malonė (Youcat, p. 105).

Lietuvos vyskupų konferencijos nuorodos dėl pasirengimo Krikšto, Sutvirtinimo, Eucharistijos, Susitaikinimo bei Santuokos sakramentams

Back To Top