Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Prelato Edmundo Putrimo apsilankymas Argentinoje

Pasidaliname Prelato Edmundo Putrimo apsilankymo momentais Argentinoje, švenčiant mūsų draugijos ,,Nemunas” 113-ąją sukaktį ir artėjant Šokių Šventei Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“, kuri įvyks šių metų gruodžio 17 d. Berisso mieste. Prelatas E. Putrimas yra Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai.

Prelatas E. Putrimas kartu su dabartiniu Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos pirmininku ir „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėju Alfredo Dulkė, taip pat LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos Pietų Amerikos atstovu ir buvusiu šokių grupės „Nemunas” vadovu Juan Ignacio Fourment Kalvelis susitiko su Berisso miesto savivaldybės meru Fabián Cagliardi ir jo sekretore Aldana Iovanovich aptarti pasirengimą šokių šventei Argentinoje. Meras maloniai visus priėmė. Taip pat Prelatas susitiko su kunigu Gustavo Rubio Marijos pagalbininkės bažnyčioje, kur bus aukojamos Šv. Mišios prieš Šokių Šventę gruodžio mėnesį.

Argentinos lietuvių draugijos ,,Nemunas” delegacija dalyvavo Šv. Mišiose Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos parapijoje Avellanedoje, mininčioje 80 metų jubilejų, kur Prelatas E. Putrimas kartu su kunigu Sebastian Genoni aukojo Šv. Mišias.

Šokių Šventė Argentinoje „Ten, Kur Nemunas Banguoja“ prezentaciją YouTube:
https://youtu.be/0ogbkrqNqWU
ir Facebook kanaluose:
https://fb.watch/egaiwWdYUr/

Kaip žinote, visa informacija yra mūsų interneto puslapyje https://www.nemunasarg.com/evento.php

#SokiuARG
#50Nemunas

Su Berisso miesto meru

Šv. Mišios Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos parapijoje Avellanedoje
Nemuno draugijos šventės jubilejus
Kartu su Marijos pagalbininkės bažnyčios kunigu
Su Berisso miesto meru
Su Berisso miesto meru
Su Berisso miesto meru

Back To Top