skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Šv. Mišių Šv. Ignaco Lojolos Bažnyčioje, Kurias Aukojo Iš Lietuvos Atvykęs Naujasis Delegatas Užsienio Lietuvių Katalikų Sielovadai – Arkivyskupas Lionginas Virbalas,

Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje

Vasario 17 d. Romoje Lietuvos ambasada Italijoje ir Italijos Lietuvių Bendruomenė minėjo Valstybės atkūrimo dieną.🇱🇹 Po Šv. Mišių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, kurias aukojo iš Lietuvos atvykęs naujasis delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – arkivyskupas Lionginas Virbalas, Italijos lietuviai turėjo progą pasiklausyti iš Lietuvos atvykusio jaunimo choro Exaudi ir vargonininkės, prof. Renatos Marcinkutė Lesieur, atliekamo repertuaro. 🎶

Sveikindama Valstybės atkūrimo dienos proga, Lietuvos Respublikos ambasadorė Italijoje Dalia Kreiviene palinkėjo Italijos lietuvių bendruomenei visur ir visada savo kasdieniais darbais puoselėti lietuvybę ir priminė, kad Vasario 16-oji yra viena svarbiausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje, nes laisvė ir nepriklausomybė visada buvo ir bus niekuo nepakeičiama vertybė.🇱🇹

Susirinkusius pasveikino ir Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šv. Sosto Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

🔰 Vakarą užbaigė susitikimas Lietuvos ambasadoje Italijoje, kurio išskirtinis akcentas – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos parengta viktorina 📝, klausimai skirtingoms amžiaus grupėms apie lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją ir kultūrą, kurios laimėtojai pradžiuginti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento skirtais prizais. 📚

🔰 Telkiant Italijos lietuvių bendruomenę, prisidedant prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, taip dar kartą buvo prisiminta, kad 2023 m. LR Seimas paskelbė Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Klaipėdos krašto, Aukštaitijos ir Dzūkijos (Dainavos) metais.

Globali Lietuva – Global LithuaniaVLKK. Lietuvių kalbos dienos#vasario16

Back To Top