skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Mišraus Jaunimo Choras „Exaudi“

Exaudi

Nuostabus mišraus jaunimo choro „Exaudi“ laikas Amžinajame mieste!!!

Vasario 14-18 d. išvykome į piligriminę – koncertinę kelionę į Romą ir Vatikaną. Visas šias dienas mūsų kelionę lydėjo delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Vasario 15 d. aplankę įvairias bažnyčias Romoje, dieną užbaigėme giedodami šv. Mišiose Popiežiškojoje Švč. Mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje. Po jų turėjome ekskursiją po šventovę, kurią pravedė visai neseniai arkivyskupo titulą gavęs monsinjoras Rolandas Makrickas.

Vasario 16 d. ankstyvą rytą pradėjome šv. Mišiomis Vatikane, šv. Petro bazilikoje, lietuvių, Dievo Motinos koplyčioje. Šv. Mišias aukojo arkivysk. Lionginas Virbalas SJ ir choro „Exaudi“ įkūrėjas t. Eugenijus Puzynia SJ. Dalyvavo ir Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaitė – Mažylienė, Lietuvių bendruomenės Italijoje pirmininkė Elze Simonkeviciute-Di Meglio, Vatikano Radijo darbuotojai. Sugiedoję Lietuvos Respublikos himną, susipažinę su šv. Petro bazilika, kurioje ekskursiją pravedė pati ambasadorė, keliavome į Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto, kur visi drauge su tautinėmis dainomis paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Vakare lydimi jėzuitų scholastiko Mariaus Jocio artimiau susipažinome su šv. Ignaco Lojolos biografija, aplankėme šventojo kambarėlius Tarptautinėje jėzuitų studentų kolegijoje „Il Gesu“.

Vasario 17 d. rytą pradėjome lankydami Laterano baziliką, šv. Klemenso bažnyčią ir kitas įžymias šventoves. Vakare drauge su arkivyskupu, lietuvių kunigais, Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje Dalia Kreiviene, Lietuvos ambasadore prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaite – Mažyliene bei gausiu Lietuvių bendruomenės Italijoje būriu, meldėmės padėkos šv. Mišiose už Lietuvos laisvę šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Po šv. Mišių vyko choro koncertas, kuriame skambėjo Juozo Naujalio „Atrastųjų Motetų“ koncertinė programa. Kūrinius vargonams atliko prof. Renata Marcinkute Lesieur. Koncerte nuskambėjo ir kompozitoriaus V. Augustino „Mano Dieve. Deus Pater“ (ž. šv. Augustino) dalys, iš ciklo „The face of Christ“. Vėliau šventę pratęsėme Lietuvos ambasadoje, kurioje buvo galimybė susipažinti artimiau su lietuvių bendruomene Italijoje.

Esame labai dėkingi visiems, prisidėjusiems prie šios choro „Exaudi“ kelionės. Buvome apdovanoti ne tik šviesiomis, saulėtomis dienomis, bet ir sulaukėme daug palaikymo ir dėmesio iš įvairių žmonių. Ypatinga padėka iš mūsų širdžių skiriama arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ, kuris mus visos kelionės metu lydėjo malda ir dalinosi savo unikaliomis istorinėmis žiniomis, kurios leido mums pažinti Romos ir Vatikano istorinius vingius iš arčiau.

Ad majorem Dei, gloriam!

Nuotraukos iš choro asmeninio archyvo

Back To Top