skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Malda prie maloningojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdo

Malda prie maloningojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdo

O, Šiluvos Mergele,didžiomis Dievo malonėmis apdovanota,ir iš visų Jo rankų kūrinių labiausiai išaukštinta,Tu šioje šventovėje daug amžių apreiški savo artumą!…

Naujienos
Europoje dirbančių lietuvių kunigų susitikimas Londone
2023-09-15
5 min read

Europoje dirbančių lietuvių kunigų susitikimas Londone

Lietuviai kunigai tarnauja ne tik savo tėvynės parapijose, bet ir kituose kraštuose, kur gyvena mūsų tautiečiai. Jau tapo įprasta kartą…

Dar viena ganytojiškos kelionės kryptis – Urugvajaus sostinė Montevidėjus
2023-09-04
8 min read

Dar viena ganytojiškos kelionės kryptis – Urugvajaus sostinė Montevidėjus

Emigravę lietuviai telkėsi sostinėje Iš Buenos Airių arkivyskupas Lionginas Virbalas išvyko į Urugvajaus sostinės – paskutinės ganytojiškos kelionės po Pietų…

Avežanedoje ir Tandilyje dar jaučiamas lietuvybės pulsas
2023-08-31
8 min read

Avežanedoje ir Tandilyje dar jaučiamas lietuvybės pulsas

Arkivyskupas L.Virbalas tęsia savo misiją Pietų Amerikoje. Rugpjūčio 20 dieną jis apsilankė Avežanedoje (Avellaneda) – Buenos Airių priemiestyje, vienoje iš…

Argentina: „Lietuvybė puoselėjama per kultūrines ir bendruomenines veiklas“
2023-08-30
6 min read

Argentina: „Lietuvybė puoselėjama per kultūrines ir bendruomenines veiklas“

Sunki emigrantų dalia Skirtingai nuo kitų šalių, Argentinoje (kaip ir visoje Pietų Amerikoje) buvo viena didelė lietuvių emigrantų banga –…

Arkivyskupas aplankė Brazilijos lietuvius: „Meilė Lietuvai čia vis dar gyva“
2023-08-24
5 min read

Arkivyskupas aplankė Brazilijos lietuvius: „Meilė Lietuvai čia vis dar gyva“

Arkivyskupas Lionginas Virbalas prieš Žolinių pradėjo ganytojišką misiją, lankydamas Pietų Amerikos lietuvių bendruomenes. „Nuostabus jausmas, kai nuskrendi daugiau kaip dešimt…

Arkivysk. Liongino Virbalo kalba Dariaus ir Girėno žūties 90-mečio minėjime
2023-07-18
2 min read

Arkivysk. Liongino Virbalo kalba Dariaus ir Girėno žūties 90-mečio minėjime

Jūsų Ekscelencijos Arkivyskupe Metropolite Andrzej Dzięga, Lenkijos Respublikos Prezidente Andrzej Duda, Lietuvos Respublikos prezidente Gitanai Nausėda, didžiai gerbiami diplomatai, civilinės…

Daugiau…

Šv. Mišios Niujorko Apreiškimo parapijoje 2023 06 11

Lietuvių bažnyčios užsienyje

XIX a. pabaigoje ir XX amžiuje iš Tėvynės pasitraukę lietuviai naujose šalyse kūrė savo gyvenimą, statė taip pat ir bažnyčias, kuriose rinkdavosi melstis savo kalba. Daugiausia lietuviškų bažnyčių atsirado Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje, keletas jų atsirado Pietų Amerikoje, Australijoje, Anglijoje. Lietuviška bažnyčia tapdavo ir lietuvių susibūrimo centru: parapijai priklausydavo mokyklos, aplinkui kūrėsi lietuvių klubai, atsirasdavo kepyklos, kirpyklos, kredito unijos, apsigyvendavo patys lietuviai. Bažnyčia buvo emigrantų visuomeninio gyvenimo centras. Tradiciškai lietuviai bažnyčių globėjais pasirinkdavo šv. Kazimierą, šv. Jurgį, Šiluvos ar Aušros Vartų Mergelę Mariją.

Iki XX a. pradžios pagrindinė lietuvių emigrantų kryptis buvo JAV. Ten lietuviškų bažnyčių itin gausu. Vien Pensilvanijoje, kur įsikūrė pirmoji lietuvių bendruomenė užjūryje, vienu metu veikė apie 40 lietuviškų bažnyčių, apie15 buvo Čikagoje. Dauguma lietuvių atvykdavo dirbti į didmiesčius, kur sudarė dideles bendruomenes. Ten statytos didžiulės neogotikinės ar neobarokinės bažnyčios, dydžiu pranokstančios įprastas Amerikoje. Mažesniuose miestuose buvo po vieną lietuvių parapiją, didmiesčiuose – bent po kelias. Didžiulių senų lietuviškų bažnyčių yra išlikę Čikagoje, Niujorke, Bostone, Baltimorėje, Detroite, Klivlende. Šiuo metu tik nedaugelis tarnauja lietuviams, jose meldžiamasi jau anglų ar ispanų kalbomis.

Tarpukariu JAV apribojus imigraciją ir lietuviams pasukus į Pietų Ameriką, lietuvių bažnyčios pastatytos Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje. Dalį jų pastatyti padėjo Amerikos lietuviai.

Pokariu Amerikos didmiesčių bažnyčios sulaukė daug naujų tikinčiųjų, kai atvyko patriotiškai nusiteikę, nuo sovietų persekiojimų pabėgę asmenys. Tuo laikotarpiu buvo pastatyta naujų modernių lietuvių bažnyčių. Kai kurios iš to laiko bažnyčių savo architektūra yra itin lietuviškos. Architektas Jonas Mulokas ir interjerų kūrėjas Vytautas Kazimieras Jonynas sukūrė net savotišką lietuvišką bažnyčių stilių.

Į Kanadą ir Australiją atvykę pabėgėliai apsigyveno ir tose vietose, kur seniau lietuvių nebuvo daug. Ten buvo įkurtos naujos parapijos. Australijoje vietos vyskupijos nepritarė tautinių parapijų kūrimui, todėl lietuviai dažniausiai steigė tik lietuvių namus.

Ilgainiui JAV ir Kanados lietuviai pasklido po įvairias vietas ir miestus, todėl į lietuviškas parapijas atvykti jiems tapo daug sunkiau. Be to per kelias kartas dalis nutautėdavo ir įsiliedavo į anglakalbes parapijas. Po 1990 m. į JAV atvykę lietuviai, išaugę ateistiniame sovietiniame režime, bažnyčias lankė mažiau.

XX a. paskutiniais dešimtmečiais Amerikos didmiesčiuose vyko savotiškas „tautų kraustymasis“: baltaodžiai, tarp jų lietuviai, kėlėsi į priemiesčius, o jų rajonus apgyvendino juodaodžiai ar imigrantai iš Lotynų Amerikos. Taip daug kur aplink senąsias lietuviškas bažnyčias liko gyventi tik vyresnio amžiaus lietuviai. Visgi, kur bažnyčios tebėra katalikiškos, interjeras paprastai išsaugotas, įskaitant lietuviškas detales.

(Parengta pagal http://global.truelithuania.com/lt/lithuanian-churches-abroad/ publikuotą medžiagą)

JAV lietuvių katalikų bažnyčios – ELIP (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)

Kanados lietuvių katalikų bažnyčios – ELIP (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)

Back To Top